सावदा कोविड सेंटरला एक जण दाखल

रावेर सावदा सिटी न्यूज

रावेर > एका संशयितास सावदा कोविड सेंटर ला दाखल करण्यात आले असून एका डॉक्टरला तपासणी थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. शहरातील कोविड सेंटरला दाखल केलेल्या इच्छापूर येथील संशयिताच्या स्वॅब नमुन्याच्या अहवालाची प्रतीक्षा असल्याने तर भरुचहून आलेल्या ऐनपूर येथील संशयित तरुणाची बुधवारी स्वबचे नमून तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार असतानाच सावदा शहरातील कोविड केअर सेंटरला सावदा शहरातील हृदयरोगतज्ञ डॉक्टरांना संशयित रुग्णाचा अहवाल येई पावेतो रुग्ण तपासणी बंदचे डॉ.एन.डी.महाजन यांनी दिले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *