आंतरजिल्हा वाहतूक करताना खाजगी प्रवासी बस मालकांनी अंमलात आणवयाची कार्यपध्दती परिवहन विभागाकडून जाहिर

महाराष्ट्र माझं खान्देश

जळगांव :>> राज्य शासनाने आंतरजिल्हा प्रवाश्यांच्या प्रवासावरील निर्बध दूर केले असून परवानाधारक खाजगी प्रवासी वाहतुक करणाऱ्या वाहन मालकांनी अंमलात आणावयाची मानक कार्यपध्दती परिवहन विभागाने जाहिर केली आहे. या कार्यपध्दतीचे खाजगी प्रवासी वाहतुक करणाऱ्या वाहनमालकांनी तंतोतंत पालन करणे आवश्यक असल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी कळविले आहे.


अंमलात आणावयाची मानक कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे :
खाजगी प्रवासी बस ऑपरेटर यांनी कोव्हीड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने तसेच परिवहन विभागाने निर्गमित केलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करावे, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 20 (1) (x) मधील तरतुदीनुसार लोकसेवा वाहनाच्या प्रत्येक चालकाने आपले वाहन स्वच्छ व निर्जतुकीकरण केलेल्या स्थितीत ठेवणे आवश्क आहे.

त्यानुसार कंत्राटी बसच्या चालकांने त्यातून प्रवास करणारा पर्यटक गट बदलताना तसेच प्रवासाच्या प्रत्येक दिवशी प्रवासी बसचे निर्जतुकिकरण करावे. तसेच कंत्राटी बसच्या चालकाने प्रत्येक फेरीअंती प्रवासी बसचे निर्जतुकिकरण करावे.

बसचे आरक्षण कक्ष/ कार्यालय, चौकशी कक्ष यांची वेळोवेळी स्वच्छता करावी. तसेच सदर ठिकाणी उपस्थित कर्मचा-यांनी कर्तव्यावर असताना मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करावा, बसेस जिथे उभ्या राहतात त्याठिकाणी गर्दी होणार नाही यांची काळजी घ्यावी.

मास्क परिधान न केलेल्या प्रवाशांना बसमध्ये प्रवेश देऊ नये. बसचे प्रवेशद्वाराजवळ सॅनिटायझर ठेवण्यात यावे. तसेच बसमध्ये प्रवाशांच्या वापरासाठी काही अतिरिक्त मास्क ठेवण्यात यावेत.

बसमध्ये प्रवेश करणा-या प्रवाशांची थर्मल गनव्दारे तपासणी करण्यात यावी. एखाद्या प्रवाशास ताप, सर्दी खोकला इ. प्रकारची कोव्हीड-19 आजाराची प्राथमिक लक्षणे दिसत असल्यास, अशा प्रवाशांना बसमधुन प्रवास करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा.

कंत्राटी बस (सिटींग) वाहनांमध्ये प्रवासी एका आड एक पध्दतीने आसनस्थ होतील अशाप्रकारे प्रवासी वाहतुकीस परवानगी असेल स्लिपर बस वाहनांमध्ये डबल बर्थ वर एक प्रवासी तसेच स्वतंत्र सिगल बर्थ वर एक प्रवासी याप्रमाणेच वाहतुकीस परवानगी असेल.

चालकाने प्रवासा दरम्यान जेवण/अल्पोपहार/प्रसाधनगृहाचा वापर या कारणाकरिता बस थांबविताना ही ठिकाणी स्वच्छ आहेत याची खात्री करावी.

बसमध्ये चढताना व उतरताना तसेच खानापाणाकरिता व प्रसाधनगृहाच्या वापराकरिता प्रवासादरम्यान बस थांबविली असताना प्रवासी शारिरीक अंतर (social distancing) पाळतील याची दक्षता घ्यावी.

प्रवाशांना बसमध्ये कचरा फेकू नये. त्यांना कचराकुंडीचा वापर करण्याच्या व बस स्वच्छ राखण्याच्या सुचना द्याव्यात.

प्रवासी बसचे निर्जंतुकिकरण करणे तसेच त्याचे अभिलेख ठेवणे याची जबाबदारी परवानाधारकाची असेल, या सुचनांचे पालन न केल्यास परवानाधारकाविरुध्द मोटार वाहन अधिनियम, 1988 केंद्रिय मोटार वाहन नियम, 1989 आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 मधील तरतुदीनुसार उचित कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

केंद्र व राज्य शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणा-या निर्देशानुसार तसेच प्रशासकीय दृष्टीकोनातून या सुचना, कार्यपध्दतीत आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येईल. असेही उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, जळगाव यांनी कळविले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा रिड जळगावचे फेसबुक पेज, फॉलो करा टि्वटर आणि इन्स्टाग्रामवर.

Facebook Instagram Twitter Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *