जिल्ह्यात २२ डिसेंबरपर्यंत 37 (3) कलम जमावबंदी लागू

Jalgaon जळगाव जळगाव जिल्हा रिड जळगाव टीम सिटी न्यूज


जळगाव >> जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी जिल्ह्यात २२ डिसेंबर, २०२० पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम (१) व (३) जारी करण्यात आले आहे.

या कालावधीत पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन कार्यालयाची पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू राहणार नाही. असे अपर जिल्हादंडाधिकारी तुकाराम हुलवळे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.