हिंगोणा येथे पाण्याच्या टाकीच्या अर्जाला अधिकाऱ्यांंकडून केराची टोपली

यावल

हिंगोणा ता. यावल >> येथिल बाजार चौकाच्या मागच्या बाजूला मुख्यमंत्री पेयजल योजने अंतर्गत पाण्याचे टाकीचे काम सुरू आहे. तसेच ते काम इटेंडरच्या नियमा नुसार १८ महिन्याच्या आत पुर्ण करणे अपेक्षीत होते. परंतु सदर टाकीचे बांधकामे बंद असल्याने. तसेच या टाकीचे काम निष्कृट दर्जाचे होत असल्याने अनेक वेळा या टाकीच्या बद्दल  वरीष्ठा कडे ग्रामस्थानी तक्रार दिली आहे तरी. सुध्दा आजपर्यंत कोणतीही चौकशी संबधीत अधिकाऱ्यान कडून  झालेली दिसत नाही कामाची काळजी देखील घेतली तरी सदर काम हे गैर जबाबदारीने होत असून  यासाठी  ठेकेदार व संबधित  अधिकारी यांच्या मर्जी प्रमाणे काम होत आहे. तसेच यांची काही मिळी भगत असल्याचे ग्रामस्थानं कडून बोलले जात आहे . यासाठी या पाण्याच्या टाकीचे काम सुरू करून चांगल्या प्रतिचे सिंमेट व रेती . खळी वापरावी कारण भविष्यात काही जीवीत हानी होणार नाही अशी मागणी सुज्ञ नागरीकातून होत आहे.

वर्क ऑर्डरनुसार दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास मुदत वाढीचा प्रस्ताव ठेकेदाराने दिला आहे. तरी कामाचे देहक मक्तेदाराला एकही अदा केलेले नाही. सदर मुदत संपल्यावर जेवढा वेळ होईल तेवढया दिवसाचे शासकीय नियमानुसार दंड वंसुल करण्यात येईल. – सुरवाडे साहेब शाखा अभियंता पाणी पुरवठा यावल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *