चोपडा नगरपरिषदेचे घनकचरा व्‍यवस्‍थापन व अनुषंगिक कामांचा म. गांधी जयंती आज पासुन शुभारंभ

Social कट्टा कट्टा चोपडा सिटी न्यूज

चोपडा प्रतिनिधी राजेंद्र पाटील ::> आज २ ऑक्‍टो‍बर २०२० राष्‍ट्रपिता म. गांधी जयंतीचे निमित्‍त साधुन घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विषयक कामांचे नविन कामाचा शुभारंभ झाला आहे. मे. अशोका एंटरप्रायजेस, मुंबई हे सदर कामाचे अभिकर्ता आहेत. सदर कामात द्वारस्‍तर व दुकाने, वाणिज्‍य भागाचा कचरा संकलन व वाहतुक, शहरतील रस्‍ते सफाई, गटर सफाई, सार्वजनिक मुतारी सफाई, कंपोस्‍ट डेपो चालविणे इ. कामांचा समावेश आहे. या सर्व कामांसाठी सुक्ष्‍म नियोजन केले असुन सदरचे काम सर्वसमावेश आहे.


कचरा संकलन कामी कंत्राटदार यांच्‍या ६ नवीन घंटागाडी वाढल्‍या असुन प्रभागनिहाय एक घंटागाडीचे नियोजन केले असुन त्‍यांचा प्रवास मार्ग (Route Map) व थांबे, वेळ निश्चित करणेत आलेले आहे. तसेच घंटागाडी यांना जी.पी.एस सिस्‍टीम असुन दैनंदिन त्‍यांचे प्रवासमार्गावर पर्यवेक्षण केले जाणार आहे.


तसेच रस्‍ते सफाई, गटर सफाई व सार्वजनिक मुतारी सफाई कामी शहराचे स्‍वच्‍छता विभागाने ५ झोन मध्‍ये विभागणी केलेली असुन झोननिहाय रस्‍त्‍यांचे क्षेत्रफळ व गटारींची लांबी रनिंग मीटर विहीत केलेली आहे. तसेच रस्‍ते सफाई झोन क्र. १ ते ४ अभिकर्ता व झोन क्र. ५ ची रस्‍ते सफाई न.प. कर्मचारी यांचेकडून केली जाईल. तसेच गटर सफाई – झोन क्र. २,३,४ अभिकर्ता व झोन क्र. १ व ५ न.प. कर्मचारींकडून करणेत येईल.


नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित ::> नागरिकांनी कचरा उघड्यावर न टाकता घंटागाडीतच टाकावा. तसेच ओला, सुका व घरगुती घातक कचरा वर्गीकरण करुन देणे बंधनकारक आहे. वर्गीकृत कचरा न दिल्यास दंडात्मक कारवाई करणेत येईल तसेच कचरा गटारीत तसेच रस्‍त्‍यावर इतरत्र टाकू नये व नगरपरिषदेस सहकार्य करावे. चोपडा शहर स्‍वच्‍छ ठेवणेकामी आपले योगदान द्यावे. असे आवाहन मुख्‍याधिकारी श्री. अविनाश गांगोडे यांनी केले आहे.


सदर शुभारंभ प्रसं‍गी चोपडा नगरपरिषद मुख्‍याधिकारी श्री. अविनाश गांगाडे, उपनगराध्‍यक्ष श्री. भुपेंद्रभाई गुजराथी, गटनेते चोपडा विकास मंच श्री. जीवनभाऊ चौधरी, उपमुख्‍याधिकारी श्री. निलेश ठाकूर, स्‍वच्‍छता निरिक्षक श्री. व्‍ही. के. पाटील, स्‍वच्‍छता पर्यवेक्षक श्री. प्रविण मराठे, आदी न.प. कर्मचारी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *