अमळनेर-धुळे रस्त्यावरील कोरडे वृक्ष वाहनधारकांसाठी बेतू शकते जिवावर ?

अमळनेर

रजनीकांत पाटील अमळनेर >> अमळनेर-धुळे हायवे रस्त्यावरील डांगर या गावापुढे रस्त्याच्या कडेला एक कोरडे वृक्ष उभे असून त्या वृक्षाच्या कोरड्या फांद्या या लांबल्या असल्याने ते कधीही खाली पडू शकते व एखाद्याचा जीव देखील घेऊ शकते त्या कोरड्या वृक्षामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता असून सदर धोकादायक वृक्ष काढण्यात यावा, अशी मागणी वाहनधारकांनी केली आहे.

रस्त्यावरील धुळे कडे तसेच धुळ्याहून अमळनेर कडे जाणाऱ्या वाहन धारकांची संख्या जास्त आहे तसेच त्या ठिकाणी रस्त्याचे रुंदीकरण करून डांबरीकरण करण्याचे काम देखील चालू आहे. बेशिस्त वाहनधारक भरधाव वेगाने वाहने हाकलत असल्याने वाहन पाठोपाठ वाहन धावणे सुरु असते. या रस्त्य्वरून नेहमी वापर करणारे हे त्या वृक्षाकडे बघत भीतीने आपले वाहन चालवत असतात. यामुळे तेथे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. रस्त्यामधील धोकादायक वृक्ष लवकर काढावे अशी मागणी प्रवाशी व वाहन धारकांकडून जोर धरत आहे.