जळगाव,  (जिमाका वृत्तसेवा) : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.


या योजनांमध्ये भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्य क्रमांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन यांचा समावेश आहे.
या योजनांचे विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर सन 2021- 22 शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्षाचे व नवीन अर्ज भरण्यास 22 जानेवारी 2022 पर्यंत व नूतनीकरणाचे (Renewal) अर्ज भरण्यास 17 जानेवारी 2022 मुदत देण्यात आलेली आहे. सन 2021- 22 या शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी वरील योजनांचे प्रथम वर्षाचे व नूतनीकरणाचे पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज दिलेल्या मुदतीपूर्वी https://mahadbtmahait.gov.in या शासनाच्या महाडीबीटी संकेत स्थळावर ऑनलाईन भरावेत. जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करावी तसेच कोणताही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी अर्ज भरण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता संबंधित प्राचार्यांनी घ्यावी, असे आवाहन योगेश पाटील, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जळगाव यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *