आजच्‍या बाधितांमध्‍ये जळगाव शहरात ८१  , जळगाव ग्रामीण १७ , भुसावळ तालुका १०४  , अमळनेर ०५  , चोपडा २२  , पाचोरा ०३  , पारोळा ०५ , धरणगाव ०२ , जामनेर ०३ ,  चाळीसगाव २९  , मुक्ताईनगर १२  , यावल ०१  व इतर तालुक्यातील १ असे एकुण २८५  बाधित रूग्ण आढळले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *