आजच्‍या बाधितांमध्‍ये जळगाव शहरात ६६ , जळगाव ग्रामीण ०२  , भुसावळ तालुका १३७ , चोपडा ० ८,  भडगाव ०१ , पाचोरा १० , धरणगाव ०३ , जामनेर ०२ , पारोळा ०१  , चाळीसगाव १३  , मुक्ताईनगर १४ , रावेर ०४  , यावल ०२, एरंडोल ०३  व इतर तालुक्यातील ०४  असे एकुण २७०  बाधित रूग्ण आढळले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *