22 जानेवारी जळगाव जिल्हा कोरोना अपडेट्स वाचा थोडक्यात!

Jalgaon जळगाव जळगाव जिल्हा

जळगाव प्रतिनिधी >> कोरोना अहवालात आज जिल्ह्यातून २६ बाधित रूग्ण आढळून आले आहे. आज २९ रूग्ण बरे होवून घरी परतले आहे. आजच्या अहवालात सात तालुके निरंक असल्याचे दिसून आले आहे.

जळगाव शहर-८, जळगाव ग्रामीण-०, भुसावळ-२, अमळनेर-१, चोपडा-३, पाचोरा-०, भडगाव-२, धरणगाव-१, यावल-०, एरंडोल-०, जामनेर-०, रावेर-५, पारोळा-०, चाळीसगाव-३, मुक्ताईनगर-१, बोदवड-० असे एकुण २६ बाधित रूग्ण आढळले आहे.

आज आलेल्या कोरोना अहवालाप्रमाणे जिल्ह्यात एकुण ५६ हजार ७९१ बाधित रूग्ण आढळून आलेत. त्यापैकी ४७३ रूग्ण विविध कोवीड रूग्णालयात उपचार घेत आहे तर ५४ हजार ९६७ रूग्ण बरे होवून घरी परतले असल्याचे अशी माहिती जिल्हा कोवीड रूग्णालयाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.